Sukukokouksen pöytäkirja 11.7.2017

Pöytäkirja sukukokous 11.7.2017 Runnilla

1.Sukukokouksen avaus
Sukuseuran esimies Katariina Pekkala piti lämminhenkisen puheen Remes-
nimestä, jossa korostui mm. rehellisyys, ahkeruus ja matemaattisuus.
Puheen päätteeksi hän toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista

4.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Erkki Remes valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

5.Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
Tuomo Remes valittiin kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi
Valvatti Remes-Siik ja Irja Tikka

6.Sääntömuutos; Remekset ry:n säännöt, pykälä 15
Uudistettu sääntö hyväksyttiin seuraavasti:
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on vähintään kolmea (3) viikkoa ennen kokousta
julkaistava Kiuruvesi-lehdessä tai lähetettävä sähköpostilla tai
kirjeellä yhdistyksen jäsenille.

7.Sukuseuran kunniajäseneksi ottaminen
Sukuseuralla oli kunnia kutsua sukututkija Seppo Remes seuran kunniajäseneksi.
Seppo Remes on tehnyt mittavan työn sukututkimuksessa ja häneltä on tullut
kymmenen kirjaa Remesten eri sukuhaaroista.
Kokouksessa pidettiin tauko ja kokousväki sai kuunnella mielenkiintoisen
esitelmän Seppo Remeksen uudesta kirjasta Iisalmen Paloisten Remeksistä

8.Esitetään toimintakauden 2014 – 2016 toimintakertomus, tilit tilinpäätökset
ja toiminnantarkastajien lausunnot
Katariina Pekkala esitti toimintakertomuksen kaudelta 2014 – 2016 ja Erkki
Heinonen esitteli tilit, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot.

9.Vahvistetaan toimintakauden 2014 – 2016 tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
vuosittain hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Hyväksyttiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10.Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksuksi vahvistettiin entinen 8 euroa / vuosi, 24 euroa kolmelta vuodelta ja
ainaisjäsenmaksuksi 160 euroa.

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varamiestä
Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Kämäräinen ja Raija Remes varalle Marjatta Remes ja Irja Tikka

12.Suoritetaan esimiehen vaali
Katariina Pekkala ilmoitti jäävänsä esimiehen tehtävistä pois ja hänen tilalleen esitettiin Taina
Taskista, joka valittiin yksimielisesti.

13.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneen Taisto Toivolan tilalle,
erovuorossa ovat Vuokko Drufva, Jukka Remes ja Elsa Kangas
Erovuorossa oleva Vuokko Drufva valittiin uudelleen ja Elsa Kangas eroa pyytäneen
Taisto Toivolan tilalle kolmeksi vuodeksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
kuudeksi vuodeksi Raija Remes Pielavedeltä sekä Antti Remes Kiuruvedeltä.
Taina Taskinen valittiin esimieheksi joten hänen tilalleen hallitukseen valittiin
kolmeksi vuodeksi Puolassa asuva Matti Remes.

14.Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimikautta varten, Katariina Pekkala esitteli
toimintasuunnitelman kaudelle 2017 – 2020:
-sukuseuran nettisivuja päivitetään tai uusitaan kokonaan
-Facebook sivuja kehitetään
-järjestetään suvun tapaamisia vuosittain konsertteihin, näyttelyihin sekä mahdollisesti retket
Rantasalmelle Remesten kantapaikalle ja suomalaismetsiin Ruotsissa
-sukukokous 2019, paikka vielä avoin
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

15.Päätetään talousarvion vahvistamisesta toimikaudelle 2017 – 2019
Erkki Heinonen esitteli talousarvion kaudelle 2017 – 2019 jossa tulot olivat 10 000 € ja
menot saman 10 000 €
Talousarvio hyväksyttiin

16.Muut asiat

Vietettiin hiljainen hetki edesmenneen Viljo Remeksen muistoksi

17.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen

Erkki Remes Tuomo Remes
puheenjohtaja sihteeri

Sukutapaamisen / sukukokouksen juontajana toimi Leena Qvick.
Tapahtuman aikana saimme nauttia korkeatasoisista musiikkiesityksistä, joita esittivät
Anna Leena Koldits ja Sofia Haapala, laulu ja
säestys Tarja Haapala