Lauluja Pohjolasta

L A U L U J A P O H J O L A S T A

Sånger Från Norden

tenori Matti Remes

p ä ä t t ö t y ö k o n s e r t t i

piano Mike Peltola

Itä-Helsingin musiikkiopisto (ent. E-instituutti)

Untuvaisentie 10, Roihuvuori

lauantaina 29.4.2023 klo 15.15

kahvitarjoilu klo 14.30

Ohjelmassa Linnavuoren, Palmgrenin, Hannikaisen, Faltinin, Peterson-Bergerin, Sjöbergin, Merikannon, Sibeliuksen, Kuulan, Madetojan, Kilpisen ja Pylkkäsen lauluja

 

V a p a a p ä ä s y T e r v e t u l o a !